ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αθλητικές Επιστήμες
www.sportssciences.edu
info@sportssciences.edu
Ναι! Επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής στο διμηνιαίο περιοδικό
ΧΩΡΑ ή ΟΜΑΔΑ   ΕΤΗΣΙΑ   ΔΙΕΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ   66€   100€  
ΚΥΠΡΟΣ   70€   120€  
ΦΟΙΤΗΤΕΣ   50€     80€  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ   ΜΕΤΡΗΤΑ
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ   ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΠΟΛΗ, ΤΚ   ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ
ΧΩΡΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ   ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Fax   ALPHA: 170.002101.024830
E-mail