ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜO   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ   ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΗΤΡΟΣ
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ   ΠΟΛΗ, ΤΚ
ΧΩΡΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ   E-mail
ΤΗΛΕΦΩΝΑ Fax  
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ   ΒΑΘΜΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ   ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ