ΛΕΣΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ


Κάθε σπουδαστής που έχει αποφοιτήσει από το CSS εγγράφεται αυτόματα στη Λέσχη Αποφοίτων με δικαίωμα για:

Όσοι έχουν παρακολουθήσει κύκλους σπουδών του CSS (σεμινάρια κλπ) έχουν τη δυνατότητα για:

  • Ενημέρωση στα σεμινάρια και συνέδρια που γίνονται είτε στο CSS είτε αλλού.
  • Χρήση υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.
  • Απόκτηση ειδικής κάρτας για εκπτώσεις σε καταστήματα.