ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ


Το CSS ξεκινάει προγράμματα έρευνας σε συνεργασία με φορείς. Τα προγράμματα θα έχουν σχέση με τα τμήματα Αθλητισμού, Διατροφής, Φυσικοθεραπείας παιδιών και εφήβων.

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα προγράμματα θα γίνεται από τη Γραμματεία του CSS μέσω e-mail, τόσο για εκείνους που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα προγράμματα, όσο και για εκείνους που ενδιαφέρονται να δώσουν θέμα έρευνας σε ομάδα του CSS.