Προγράμματα Τρόπου Ζωής

Με στόχο την επίτευξη σωματικής αρμονίας, δηλαδή ιδανικού σωματικού βάρους, σε συνδυασμό με τη σωστή αναλογία μυϊκού ιστού και λίπους, έχουν αναπτυχθεί τρία προγράμματα, τα οποία λειτουργούν είτε συνδυαζόμενα, είτε αυτόνομα.

Ο προσδιορισμός των ημερήσιων αναγκών διατροφής γίνεται με το πρόγραμμα "ΑΡΜΟΝΙΑ", με το οποίο καθορίζεται το ιδανικό σωματικό βάρος και σύνθεση , με βάση το Φύλο, την Ηλικία, το Ύψος, και προαιρετικά την περιφέρεια Στήθους, Μέσης, Λαιμού και Ισχίου (γυναίκες), καθώς και μετρήσεων Δερματοπτυχών. Το ιδανικό σωματικό βάρος προκύπτει από παραμέτρους που έχουν σχέση με τον Δείκτη Σωματικής Μάζας (ΔΣΜ, ΒΜΙ), το σωματικό λίπος, και την ηλικία σε νεαρά άτομα (έως 20 ετών). Οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες προσδιορίζονται από τον σωματικό τύπο και άλλες παραμέτρους. Προτείνονται πλήθος εναλλακτικής σύνθεσης ημερήσια διαιτολόγια.

Οι ημερήσιες διατροφικές ανάγκες καλύπτονται με ένα ευέλικτης σύνθεσης διαιτολόγιο, προσαρμοσμένο στις διατροφικές προτιμήσεις του κάθε ατόμου, με γνώμονα τις Ελληνικές διατροφικές συνήθειες και τρόπο ζωής. Η σύνθεση των γευμάτων καθορίζεται με βάση τις θερμιδικές ανάγκες, αλλά και τις απαιτήσεις σε πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, και αμινοξέα. Για την ανάλυση της σύνθεσης των γευμάτων χρησιμοποιείται το πρόγραμμα "ΔΙΑΤΡΟΦΗ".

Η προσαρμογή στο ιδανικό σωματικό βάρος, εκτός της διατροφής, συνδυάζεται απαραίτητα με την κατάλληλη σωματική άσκηση και δραστηριότητα, ώστε να προσαρμόζεται σωστά, δηλαδή να μειώνεται το λίπος και να αυξάνεται ο μυϊκός ιστός. Σε περίπτωση μείωσης του μυϊκού ιστού, θα επηρεαζόταν αρνητικά ο μεταβολισμός. Για τον καθορισμό της κατάλληλης κατά περίπτωση σωματικής άσκησης και δραστηριότητας, χρησιμοποιείται το πρόγραμμα "ΑΣΚΗΣΗ".

Ο υπολογισμός του σωματικού λίπους γίνεται με διάφορες μεθόδους. Στο πρόγραμμα "ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ" γίνεται με σωματομετρικά δεδομένα, ή με μετρήσεις δερματοπτυχών, και εφαρμόζεται σε ενήλικες και παιδιά. Το πρόγραμμα αυτό, σε ότι αφορά τον υπολογισμό, περιέχεται και στο λογισμικό "ΑΡΜΟΝΙΑ".

Η ομάδα των παραπάνω προγραμμάτων (ΑΡΜΟΝΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΑΣΚΗΣΗ, ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ),, έχει προκύψει από τεκμηριωμένες έρευνες του Dr Κωνσταντίνου N. Παύλου Sc.D., FAAKPE στις Ιατρικές σχολές HARVARD και BOSTON των Η.Π.Α., σε συνδυασμό με όλες τις σύγχρονες γνώσεις στα σχετικά θέματα.

Όλα τα προγράμματα είναι σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με πλήρη on-line βοήθεια. Είναι διαθέσιμη πλήρης περιγραφή των προγραμμάτων (εγχειρίδια λειτουργίας) σε μορφή PDF, με παραδείγματα εγχειριδίων ανάλυσης. Απαιτείται το πρόγραμμα Adobe Reader® για την ανάγνωση και εκτύπωση του βιβλίου οδηγιών.
Τα εγχειρίδια λειτουργίας μπορούν να τυπωθούν, αποθηκευτούν και διανεμηθούν ελεύθερα.

ΑΡΜΟΝΙΑ: Λογισμικό Σωματικής Αρμονίας

ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Λογισμικό Διατροφικής Ανάλυσης

ΑΣΚΗΣΗ: Λογισμικό Ανάλυσης Δραστηριοτήτων

ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ: Λογισμικό Εκτίμησης Σωματικού Λίπους

Το λογισμικό Τρόπου Ζωής απευθύνεται σε γυμναστήρια, ινστιτούτα ελέγχου βάρους, και γενικά σε επαγγελματίες με σχετικό αντικείμενο εργασίας. Οι όροι και το κόστος χρήσης του λογισμικού περιγράφονται στην Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη.

Ο Dr Κωνσταντίνος N. Παύλου αναλαμβάνει προσωπικά την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης παχύσαρκου, υπέρβαρου ή ελλιποβαρούς ατόμου, ατόμου με κανονικό βάρος που επιθυμεί ιδανική αναλογία μυϊκού ιστού / λίπους, καθώς και αθλητών, κατόπιν επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στον Dr Κωνσταντίνο N. Παύλου Sc.D., FAAKPE (τηλέφωνο 6945 951772).