ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Ø Απολυτήριο (ή επικυρωμένη φωτοτυπία) Ελληνικού Λυκείου ή ισοδύναμου του εξωτερικού (Βαθμολογία άνω του 13).
Ø Ιατρική βεβαίωση υγείας από Καρδιολόγο και Παθολόγο.
Ø Ιατρική βεβαίωση υγείας από δερματολόγο (πριν την έναρξη του μαθήματος της Κολύμβησης).
Ø Πιστοποίηση αθλητικής εμπειρίας και πιστοποιητικό επίδοσης σε αγωνίσματα (Βεβαίωση του Συλλόγου – Βεβαίωση συμμετοχής σε αγώνες).
Ø Προσωπική συνέντευξη.
Ø Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του σχολείου ή προπονητές. (Συμπληρώνετε τα συνημμένα έντυπα του CSS).
Ø Τέσσερις φωτογραφίες.
Ø Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 
Σημείωση: Η αίτηση εγγραφής και η κατάθεση των εντύπων και δικαιολογητικών δεν σημαίνει και την υποχρεωτική αποδοχή του υποψηφίου από το CSS.