ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ
Οι σπουδές όπως αναλύονται εκτενέστερα χωρίζονται στους κάτωθι τομείς:
 • ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εργαστήριο εργοφυσιολογίας

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ειδικές γνώσεις που καθιστούν τον σπουδαστή ικανό να ανταποκριθεί σε μια τεράστια γκάμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας έτσι μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο ως προπονητής αθλημάτων αλλά και ως διοικητικό στέλεχος.

Η διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης στο άθλημα του ενδιαφέροντος του κάθε σπουδαστή κυμαίνεται από 2 έως 3 εξάμηνα ανάλογα με το άθλημα επιλογής και απαιτεί εκ προοιμίου επιτυχή παρακολούθηση όλων των άλλων μαθημάτων.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι
Ο γενικότερος στόχος της κατεύθυνσης αυτής είναι να παρέχει στους σπουδαστές το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται για τις επιστήμες του αθλητισμού και της άσκησης.
Η γνώση αναπτύσσεται μέσα από ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα μελέτης στη φυσιολογία της άσκησης, την αθλητική ψυχολογία και τη βιομηχανική.
Τα μαθήματα στην φυσιολογία της άσκησης είναι σχεδιασμένα ώστε να καλλιεργήσουν την ακαδημαϊκή κατανόηση βιολογικών και λειτουργικών ζητημάτων φυσιολογίας στον αθλητισμό.
Τα μαθήματα αθλητικής ψυχολογίας σκοπεύουν στο να αντληθεί υλικό από τη γνωστική, κοινωνική, αναπτυξιακή και πειραματική ψυχολογία και να γίνει εφαρμογή του στην ερμηνεία της συμπεριφοράς στον αθλητισμό.
Τα μαθήματα βιομηχανικής ασχολούνται με την επιστημονική μελέτη της κίνησης και είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρουσιάζουν τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση της ανθρώπινης κίνησης.
Η κατεύθυνση έχει στόχο:
 • Να προσφέρει στους σπουδαστές κατανόηση της εφαρμογής της βιομηχανικής, της φυσιολογίας και της ψυχολογίας στην επιστημονική μελέτη της άσκησης και του αθλητισμού.
 • Να παρέχει στους σπουδαστές τις ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν με ασφάλεια και επιτυχία την ακαδημαϊκή γνώση που κέρδισαν και τις πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της άσκησης και του αθλητισμού.
 • Να παρέχει στους σπουδαστές την ικανότητα να συμβουλεύουν άλλους στον τομέα της άσκησης και του αθλητισμού.
 • Να προωθήσει την πρωτοβουλία και την επιστημονική σκέψη.
 • Να αναπτύξει την ερευνητική βάση για μελλοντική μελέτη.
Επιστροφή
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Φιλοσοφία, σκοποί και στόχοι
Η κατεύθυνση Sport Management παρέχει την δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της διαχείρισης και να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι ακαδημαϊκά συναφείς και επαγγελματικά κατάλληλες.
Αρχές της διαχείρισης οι οποίες έχουν προηγουμένως εφαρμοσθεί στο βιομηχανικό τομέα, χρησιμοποιούνται με αυξανόμενη συχνότητα στη βιομηχανία του αθλητισμού.
Είναι φανερό, ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί η στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τα απαιτούμενα προσόντα.
Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παρέχει στο υποψήφιο διοικητικό στέλεχος στον τομέα του αθλητισμού, τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορέσει να κάνει αποτελεσματική τη συμβολή του σε ένα αθλητικό οργανισμό.
Η κατεύθυνση έχει στόχο:
 • Να παρέχει εκπαιδευτική βάση στην ακαδημαϊκή και πρακτική μελέτη της αθλητικής διαχείρισης.
 • Να παρέχει εξειδικευμένες σπουδές που σχετίζονται άμεσα με τις επαγγελματικές επιδιώξεις των σπουδαστών, παροντικές και μελλοντικές.
 • Να αναπτύξει την ικανότητα αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της γνώσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στα διαφορετικά μέρη του κύκλου σπουδών στο αθλητικό περιβάλλον.
 • Να προωθήσει την πρωτοβουλία και την επιστημονική σκέψη στην εφαρμοσμένη μελέτη της αθλητικής διαχείρισης.
 • Να αναπτύξει μια ποικιλία δεξιοτήτων και τεχνικών που είναι απαραίτητες για την επιδίωξη της αρτιότητας στην αθλητική διαχείριση.
Επιστροφή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γενικές σημειώσεις για τους σπουδαστές:
 1. Όλοι οι σπουδαστές παρακολουθούν τα ίδια μαθήματα και αθλήματα και για τα τέσσερα χρόνια, εκτός από το πρακτικό κομμάτι της ειδικότητας που ο καθένας παρακολουθεί το άθλημα της αρεσκείας του.
 2. Κατά την διάρκεια των δύο ετών υπάρχει δυνατότητα ορισμένα από τα μαθήματα να διδάσκονται και να αξιολογούνται στα Αγγλικά, ώστε να γίνεται σωστή προετοιμασία για την μετέπειτα πορεία τους στην Αγγλία.
 3. Οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν αποτέλεσμα 275 βαθμών στην εξέταση του TOEFL ή σε αντίστοιχες εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας (CAE, CPE), προκειμένου να μεταβούν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 4. Οι σπουδαστές θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτούνται σε κάποιο επίπεδο προκειμένου να τους επιτραπεί να προχωρήσουν στα επόμενα επίπεδα του προγράμματος.
Επιστροφή
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθήματα που διδάσκονται κατόπιν σχηματισμού τμημάτων για πολύ τολμηρούς:
 • Αναρριχήσεις.
 • Αλεξιπτωτισμός.
 • Αεροπτερισμός.
 • Καταδύσεις.
 • Θαλάσσιο Σκι.
 • Ιππασία.
 • Σκοποβολή.
 • Τοξοβολία.
 • Ξιφασκία.
 • Κανό.
 • Wind Surfing.
 • Χειμερινό Σκι.
Τα μαθήματα αρχίζουν μετά από το σχηματισμό τμημάτων και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Επιστροφή