ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ACSM Πιστοποίηση

info@sportssciences.edu

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ACSM ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ
ΟΔΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ   ΤΑΧΥΚΩΔ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ   Fax
E-mail